Ovimex behaalt ISO 14001 milieucertificering

Ovimex heeft het ISO 14001 certificaat behaald. Dit betekent dat Ovimex al haar activiteiten, die eventueel schade kunnen toebrengen aan het milieu, op een goede manier beheerst. Hierdoor wordt de mogelijke schade aan het milieu tot een minimum beperkt. Met het proces dat tot deze certificering heeft geleid is de basis gelegd voor een verdere verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten in de komende jaren

Ovimex is een sociaal bedrijf en wil op een positieve manier bijdragen aan de maatschappij en haar leefomgeving. Met het behalen van het ISO 14001 certificaat geeft Ovimex aan dat het bewust omgaan met het milieu en de directe leefomgeving een vast en belangrijk onderdeel van het beleid is.

ISO 14001 stelt als eis dat de onderneming aantoonbaar aan alle wet- en regelgeving voldoet ten aanzien van gebruik en opslag van de gebruikte stoffen en dat er een plan voor calamiteiten en noodsituaties is opgesteld. Een milieu-aspectanalyse, Risico Inventarisatie & Evaluatie en plan van aanpak vormen de ‘kapstok’ voor deze norm.

Verplichte naleving van regels waarborgt dat op de werkvloer slechts de minimale hoeveelheid stoffen aanwezig is. ISO 14001 én het certificaat Duurzaam Produceren en Inkopen van Drukwerk, staan bij Ovimex sámen garant voor het naleven van de hoogst mogelijke milieu-eisen in de grafische industrie op dit moment

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roland Wolters, bedrijfsleider Ovimex.

Roland Wolters

Telephone: +31 570 674 240
Mobile: +31 622 601 715
Delen |
Comments
There are no comments posted, if you want to reply than you can use the response form below.
React
Only registered users are allowed to post comments, please register by using the link in the header, or login
« Back